Roregler

Roregler for Tisvildeleje Kajak Klub

1. Indledning

Vigtigste sikkerhedsregel er den sunde fornuft ved vurdering af vejr, vand, vind og egen formåen.

Sikkerhedsbestemmelserne bygger på Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser og skal ses i sammenhæng med klubbens aktiviteter, udstyr og rovand.

Roeren af en kajak, har ansvaret for sejladsen og sikkerheden. Den enkelte kajakroer skal således selv vurdere sin egen sikkerhed, herunder vejr og vind, påklædning, kajak og udstyr (”ro efter evne”). Den enkelte roer skal selv være i stand til at sige fra, såfremt roeren ikke vurderer, at sikkerheden er god nok eller i overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning, hvor der ros fra Tisvildeleje Kajak Klub eller hvis klubbens materiel anvendes.

2. Begreber

Ikke-frigivet roer

Roere, der ikke er frigivet i den pågældende kajaktype.

Frigivet roer

Medlem som er frigivet i den pågældende kajaktype i en kajakklub tilsluttet DKF. For at blive regnet som frigivet skal medlemmet have bestået introduktionskurset og gennemført og bestået frigivelsesprøven.

Vinterfrigivet roer

Frigivet roer, der er vinterfrigivet i den pågældende kajaktype i en kajakklub under DKF.

Rosæsonen

Tidsrummet mellem 1.maj og 1.november.

Vintersæsonen

Tidsrummet mellem 1. november og 1. maj.

Lokalområde

Området fra Molen i Tisvildeleje i vest til Rågeleje i øst til Liseleje. Afstand fra kysten: højst 100 meter. Kystnært område

Andre områder ud over lokalområdet, højst 200 meter fra kysten dog ikke store trafikhavne.

Langtursroning (roning på åbent vand)

Roning uden for kystnært område, herunder f.eks. store trafikhavne og åbne kryds.

Dagsroning

Roning fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang.

Natteroning

Roning fra ½ time efter solnedgang til ½ time før solopgang.

Roleder

En leder, som i forbindelse med uddannelsesforløb og ture har ansvaret for sikkerheden på vandet.

Turarrangør

En leder som har ansvar for planlægning,af ture i samarbejde med rolederen.

 1. Generelle bestemmelser

Rokort forefindes i klubhuset, og det er frivilligt for medlemmerne at benytte disse.

Roeren skal altid bære CE-godkendt svømme- eller redningsvest ved roning. SOLAS-godkendt fløjte skal være bundet til svømme- eller redningsvest.

Ved roning fra solnedgang til solopgang skal der medbringes en hvid lyskilde, som skal kunne anvendes 360 grader rundt til at orientere andre fartøjer.

Kajakdækken/ spraydeck skal medbringes. Kajakdækken skal anvendes ved roning i vintersæsonen samt ved langtursroning og ved åbne kryds, dvs. mere end 300 meter fra kysten.

Pumpe eller øse, der er fastgjort, skal medbringes. Ved roning alene i havkajak skal der medbringes pagajflyder.

Relevant skiftetøj bør medbringes i vandtæt pose.

Vejrudsigt for ro- området bør undersøges inden sejlads.

4. Rettigheder

- Generelt gælder, at roning må ske i vindhastigheder til og med 7,9 m/s (jævn vind) hhv. 10,7 m/s (frisk vind) ved fralandsvind, hvor intet andet er anført.

- Roning bør ske så tæt på kysten, som det er muligt.

- Hvor det er muligt, bør roning foretages sammen med en anden roer

 1. Ikke-frigivet
 • Kan ikke opnå medlemskab af Tisvildeleje Kajak Klub.
 • Dagsroning sammen med en frigivet roer over 15 år i lokalområdet i rosæsonen.
 1. Frigivet roer over 15 år
 • Dagsroning alene i lokalområdet og kystnært område i rosæsonen.
 • Dagsroning med én ikke-frigivet roer i lokalområdet i rosæsonen.
 • Dagsroning under gode vejr- og sigtforhold i lokalområdet og kystnært område i indre farvande i rosæsonen med et antal frigivne roere over 15 år efter eget skøn.
 • Natteroning sammen med en frigivet roer over 15 år i rosæsonen i lokalområdet og kystnært område.
 • Mindre kryds (op til 2 km) under gode vejr- og sigtforhold i indre farvandei i havkajak sammen med en frigivet roer over 15 år i rosæsonen.
 1. Vinterfrigivet roer

* Da rosæsonen slutter 1. november vinterfrigiver TKK ikke roere

5. Særlige bestemmelser

I forbindelse med uddannelse og træning er instruktøren roleder. Instruktøren kan i denne forbindelse fravige sikkerhedsbestemmelserne i den udstrækning det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsættes, at instruktøren vurderer, at sikkerheden er god nok.

I forbindelse med klubture har rolederen et særligt ansvar for at tilgodese sikkerheden. Deltagere på klubture skal lade rolederens råd indgå i den enkeltes vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold. Den frigivne kan altid sige fra (”ro efter evne”). Rolederen er bemyndiget til i løbet af turen at fravige sikkerhedsbestemmelserne i den udstrækning det er nødvendigt for at gennemføre turen. Det forudsættes, at både rolederen og den enkelte roere vurderer, at sikkerheden er god nok.

Sikkerhedsudvalget / bestyrelsen i Tisvildeleje Kajak Klub kan give dispensationer fra sikkerhedsbestemmelserne. Sikkerhedsudvalget kan i konkrete tilfælde udstede roforbud eller lignende begrundet i sikkerhedsmæssige forhold. Bestyrelsen orienteres herom.

Seneste ændringer i roregler vedtaget på generalforsamling i TKK den 9. marts 2019

SH 08.04.2019